Visio

Edellisessä postauksessa puhuttiin siitä, mitä olemme saaneet aikaan tähän mennessä. Tämän megalomaanisen postauksen aiheena ovat visiomme sekä tulevalle vuodelle että Kassin kehitykselle ylipäänsä.

Tavoitteet vuodelle 2012

Kuluvana vuonna saavutimme monta merkittävää tavoitetta: yrityksen perustaminen, ensimmäiset asiakkaat ja ensimmäiset oman yrityksen tililtä itselle maksetut palkat.

Asiat etenevät parhaiten, kun tavoitteet pystyy laittamaan mahdollisimman konkreettiseen muotoon. Se liikeidea, joka vielä vuosi sitten oli selkeästi hahmottomampi ja epäselvempi, on nyt jäsentynyt merkittävästi. Tiedämme missä olemme ja mihin haluamme päästä.

Tässä kymmenen konkreettista tavoitetta ensi vuodelle. Ensimmäiset kolme koskevat Kassin kehitystä, seuraavat kolme liikevaihtoa, sitä seuraavat kaksi kansainvälistymistä ja viimeiset kaksi rahoitusta. Tavoitteet eivät ole prioriteettijärjestyksessä.

  1. Yhteisön perustaminen verkon kautta. Tähän mennessä olemme myyneet Kassia suoraan kouluille, yrityksille ja kaupungeille, ja pystyttäneet niille valmiiksi kustomoituja yhteisöjä. Palvelun laajempi levinneisyys vaatii tämän prosessin nopeuttamista. Kenen tahansa pitää voida perustaa yhteisö ja maksaa sen ylläpidosta helposti verkon kautta.
  2. Facebook Connect. Facebookin ja Kassin ominaisuuksien yhdistäminen parantaa palveluamme monin tavoin: se lisää helppokäyttöisyyttä muun muassa nopeuttamalla rekisteröitymisprosessia, vahvistaa luottamusta käyttäjäyhteisössä mahdollistamalla kaveriverkoston hyödyntämisen, ja tehostaa Kassin ”viraalia” leviämistä.
  3. Kassin mobiiliversio. LeWeb-konferenssin syksyn teema oli ”social, local, mobile”, eikä syyttä: näille kolmelle alueelle keskittyvän tämän hetken merkittävimmät teknologiainnovaatiot. Kassin mobiiliversio on tarpeen monesta syystä: sen kautta on kätevä lisätä uusia kuvallisia ilmoituksia, selata lähialueen tarjontaa ja saada reaaliajassa tieto toisten käyttäjien lähettämistä viesteistä.
  4. Ensimmäinen maksava yritysasiakas. Ensimmäinen merkittävä askeleemme kohti yritysmaailmaa oli HTC Keilaniemen ilmaisen pilotin aloitus syksyllä. Vuonna 2012 meidän on todistettava, että yritykset ovat kiinnostuneita myös maksamaan tuotteestamme rahaa.
  5. Ensimmäinen maksava korkeakouluasiakas. Aalto-yliopisto on tavallaan sellainen jo nyt, mutta koska aloitimme sieltä, sitä ei lasketa. Ensi vuonna meidän pitää osoittaa, että muutkin koulut ovat valmiita maksamaan Kassista.
  6. Ensimmäiset paikalliset mainostajat. WDC-hankkeemme rahoitus jatkuu vain ensi vuoden, ja sen jälkeen kaupunginosayhteisöt pitää rahoittaa muilla tavoilla. Luonnollinen keino tähän on mainonta. Pyrimme tavoittamaan paikalliset palveluntarjoajat, jotka etsivät uusia tapoja tavoittaa lähialueen asukkaita.
  7. Ensimmäinen kukoistava kansainvälinen kassiyhteisö. Muutamia yhteisöjä on jo perustettu ulkomaille, mutta toistaiseksi niitä on markkinoitu vain vähän, eikä suurta käyttäjäryntäystä ole tapahtunut. Ensi vuonna tarkoitus on laajentua toden teolla myös Suomen ulkopuolelle.
  8. Ensimmäinen ei-suomalainen maksava asiakas. Tämä seuraa itsestäänselvästi edellisestä. Liiketoimintamallimme on todettu toimivaksi, seuraavaksi on todistettava että se skaalautuu myös Suomen ulkopuolelle.
  9. Ensimmäinen rahoituskierros. Elokuussa totesimme, ettei rahoituksen hankkiminen ole prioriteettilistallamme ykkösenä, eikä se ole sitä edelleenkään. Mutta meidän visiomme on iso (siitä lisää tämän postauksen jälkimmäisessä osassa), ja sen toteuttamiseksi tulemme tarvitsemaan paljon resursseja, mm. tiimin kasvattamiseen. Kuten Antti pohdiskeli aiemmassa kasvuyrittäjyyttä käsittelevässä postauksessamme: ”Miksi tehdä vain vähän hyvää, jos voi tehdä paljon?” Jos meillä on enemmän resursseja, saamme aikaan enemmän. Siksi pyrimme hankkimaan ulkopuolista rahoitusta ensi vuoden aikana.
  10. ”Advisory board”. Tämä liittyy edelliseen kohtaan. Jos haluamme saada aikaan isoja asioita, ei pelkkä nuoruuden into riitä. Tarvitsemme myös alalla jo pitkään olleiden toimijoiden näkemystä ja kokemusta. Tulevan rahoittajamme pitääkin olla henkilö, joka ymmärtää visiomme ja haluaa edistää sen toteutumista paitsi antamalla meille rahaa myös tarjoamalla käyttöömme kokemuksensa ja kontaktinsa.

Näitä konkreettisia tavoitteita kohti tulemme ponnistelemaan tulevana vuonna. Seuraavaksi vielä hieman lisää siitä, mitkä ovat niitä vielä suurempia ja tavoitteita toimintamme taustalla.

Visiona jakamistalouden valtavirtaistaminen

Ensi vuoden suunnitelmia miettiessämme olemme myös samalla pyrkineet kirkastamaan omaa kuvaamme siitä, mitä Kassi tulee pidemmällä tähtäimellä olemaan. Kuten tämän hetken suosikkiajattelijani startup-maailmassa, robottidinosaurus FAKEGRIMLOCK kiteyttää, startup-yrityksessä on kyse ennen muuta maailmaa muuttavasta visiosta.

Me uskomme, että käsissämme on konsepti, joka tulee muuttamaan maailmaa ja etenkin sitä tapaa, jolla ihmiset kuluttavat tavaroita ja palveluita.

Visiomme lähtökohtana on olettamuksemme siitä, mihin maailma on menossa. Siinä avainsana on jakaminen. Me uskomme, että tulevaisuuden maailmassa ihmiset ovat entistä vähemmän kiinnostuneita omistamisesta, ja pyrkivät sen sijaan jakamaan olemassaolevia resursseja keskenään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on hyödyllistä sekä ympäristön että ihmisten itsensä kannalta, ja uusi teknologia vähentää jatkuvasti jakamiseen liittyvää vaivaa. Eikä kyse ole kommunismistä tai antikapitalistisesta hippeilystä: jakamistalouteen liittyvän markkinan kooksi on arvioitu jopa 100 miljardia dollaria.

Facebook on erinomainen ja kaikille tuttu palvelu digitaalisten sisältöjen jakamiseen. eBay puolestaan on niin ikään kaikkien tuntema kansainvälinen toimija, joka fokusoi fyysisten tuotteiden – tavaroiden – välittämiseen ihmiseltä toiselle. eBayn fokuksessa ovat kuitenkin nimenomaan tuotteet, jotka liikkuvat kätevästi postitse. Huonommin eBayhin sopivat tuotteet ja palvelut, joiden jakamiseen vaaditaan ihmisten kohtaaminen – oli kyseessä sitten tavaran lainaaminen, tietokoneongelmissa auttaminen tai kimppakyydin järjestäminen. Näiden resurssien välittämiseen ei ole olemassa kansainvälistä, kaikkien tuntemaa palvelua, joka olisi pystynyt saavuttamaan riittävän kriittisen massan. Tämän tyhjiön me aiomme täyttää.

Koska kyseessä on näinkin suuren mittaluokan haaste, emme toki ole tavoitteemme kanssa yksin. Tuhannet muut startupit lähestyvät samaa ongelmaa eri tulokulmista. Tyypillisesti ne aloittavat yhdestä tietystä resurssista, kuten vaikkapa työkalujen lainaamisesta tai kimppakyydeistä, ja pyrkivät laajentamaan siitä.

Meidän lähestymistapamme on erilainen. Mielestämme ihmisten kohtaamista vaativassa resurssien jakamisessa on kolme keskeistä kohtaa, joiden pitää toimia, jotta siitä voi tulla valtavirtaa: 1) Minulla pitää olla tieto siitä, että joku toinen pystyy tarjoamaan minulle tarvitsemani asian, 2) ”Transaktiokustannukset” (esimerkiksi palveluntarjoajan luokse liikkumiseen kuluva aika tai omien resurssien tarjolle laittaminen) eivät saa olla liian korkeat ja 3) Minun pitää voida luottaa palveluntarjoajaan tai -pyytäjään.

Kassin ratkaisu kaikkiin näihin ongelmiin on konteksti. Me näemme maailman, jossa mahdollisia ovat muun muassa seuraavat skenaariot.

1. Olen lähdössä pyöräretkelle, mutta polkupyöräni rengas on tyhjentynyt, eikä minulla ole pumppua. Tarkistan kännykälläni, josko joku 400 hengen taloyhtiössäni asuvista naapureista omistaisi pumpun. Löydän kaksi osumaa, joista toinen sattuu olemaan kotona. Nopea soitto, ja pääsen hyppäämään pyörän selkään.

2. Tarvitsen koiralleni hoitajan ulkomaanmatkan ajaksi. Teen haun naapurustoni asukkaista, jotka tarjoavat koiranhoitopalvelua ja huomaan, että minulla on yhden heistä kanssa kuusi yhteistä kaveria Facebookissa. En tunne kyseistä henkilöä, mutta tälle Kassissa annettujen suositusten ja yhteisten kaverien ansiosta uskallan luottaa koirani hänelle.

3. Autoni menee rikki ja päätän, etten osta vielä uutta, vaan kokeilen autotonta elämää. Työmatkani on kuitenkin hankalasti kuljettavissa julkisilla. Teen haun työkavereideni tarjoamista kimppakyydeistä ja huomaan, että kaksi heistä asuu lähellä minua. Perustamme kimppakyytiringin.

Kassissa toimitaan aina tietyssä kontekstissa, joka voi olla esimerkiksi taloyhtiö, koulu, työpaikka tai asuinalue. Konteksti ratkaisee kriittisen massan ongelman: jos haluan myydä koulukirjani, en tarvitse palvelua jossa on 10 miljoonaa käyttäjää, vaan riittää jos siinä on 1000 opiskelijaa samasta koulusta. Konteksti ratkaisee transaktiokustannusten ongelman: yhteinen opiskelu- tai työpaikka on hyvä kohtaamispaikka, ja taloyhtiö tai naapuruston ihmiset asuvat riittävän lähellä. Ja konteksti ratkaisee myös luottamuksen ongelman: omaan naapuriin, opiskelu- tai työkaveriin luottaa heti enemmän kuin tuntemattomaan.

Tulevaisuudessa ihmiset voivat sujuvasti vaihtaa Kassissa eri kontekstien välillä, mikä mahdollistaa edellä kuvatut toimintamallit.

Kontekstit ovat hyödyllisiä myös yrityksemme liiketoiminnan kannalta. Voimme liittää tiettyihin konteksteihin erityisominaisuuksia ja tarjota näin esimerkiksi yliopistoille ja yrityksille tehokkaan sisäisen markkinapaikan. Markkinapaikan ilme voi olla yritysilmeen mukainen ja sinne pääsee vain yrityksen käyttäjätunnuksella. Koska meidän ei tarvitse alkuvaihdeessa keskittyä kriittisen massan keräämiseen, vaan voimme mennä yhteisö kerrallaan ja veloittaa niitä edellä kuvatuista erityisominaisuuksista, emme ole yhtä riippuvaisia riskirahoituksesta kuin monet muut kuluttajille suunnatut palvelut.

Kaikissa konteksteissa (esimerkiksi kaupunginosissa) premium-ominaisuudet ja vuosimaksut eivät ole mielekkäitä. Näissä voimme sen sijaan hyödyntää paikallista mainontaa. Tavoitteenamme on aktivoida paikalliset pienet kivijalkayritykset, jotka voivat hyödyntää kontekstia ja tarjota palveluitaan juuri haluamalleen kohderyhmälle. Koska Kassin tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen, mainonta ei voi olla millaista tahansa. Pyrimmekin tarjoamaan näitä mainospaikkoja nimenomaan lähipalveluiden tarjoajille, ruokapaikoista partureihin ja pyöräkorjaamoihin. Tällainen mainonta on hyödyllistä kaikille: asukkaat saavat tietoa lähialueen palveluista ja palveluntarjoajat asukkaita eikä luonto kärsi.

Edellä kuvattu visio edustaa sellaista maailmaa, jossa me haluamme elää ja jonka eteen me haluamme tehdä töitä.

Advertisement

Tietoja Juho

Startup-yrittäjä, jonka intohimona ovat yhteiskunnalliset keskustelut.
Kategoria(t): Uncategorized Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s